Tag Archives: Uitgeverij Malmberg

Oefen- en trainingsmogelijkheden

admin No Comments

Met herhalingsvragen en tussentoetsen kunnen leerlingen beter nagaan of ze de lesstof voldoende beheersen. Voor Memo vmbo KGT en TH ontwikkelde ik herhalingsvragen en tussentoetsen.

Geschiedenis onderbouw vmbo bk

admin No Comments

Voor de nieuwe editie van Memo bk heb ik de leer- en leesbaarheid van de teksten verbeterd en de stof uitdagender gemaakt. Leerlingen worden nu geholpen met begrijpend lezen door ‘taalgericht vakonderwijs’. Verder ontwikkelde ik verwerkings- en samenvattende opdrachten en een heldere afsluiting.

Keuzeopdrachten geschiedenis bovenbouw

admin No Comments

Voor de nieuwe editie van Memo, geschiedenis voor vmbo bovenbouw kgt, ontwikkelde ik keuzeopdrachten. Met deze opdrachten ontstaat de mogelijkheid om leerstof te differentiëren naar belangstelling. Speel je graag een spel? Ben je creatief of onderzoek je graag? Met de keuzeopdrachten kunnen leerlingen stof herhalen of verdiepen in een werkvorm die hen aanspreekt. 

Memo onderbouw vmbo

admin No Comments

Memo verwondert, verheldert en verrijkt. Leerlingen duiken in het verleden en ontwikkelen hun kennis en historische vaardigheden. In Memo is veel aandacht voor de geschiedenis van landen en gebieden buiten Europa. Daarmee biedt de methode een breder perspectief op het verleden. Ik was mede-auteur van de kgt en th editie voor leerjaar 1 en 2.

Staatsinrichting

admin No Comments

Veel eindexamenleerlingen vinden staatsinrichting een lastig onderwerp. Ik ontwikkelde online lessen met veel animaties en oefenopdrachten. Zo kunnen eindexamenkandidaten extra oefenen en een toets over staatsinrichting met meer vertrouwen tegemoet zien.

ontdekkingsplaten

Ontdekkingsplaten

admin No Comments

Bij elk hoofdstuk van Memo geschiedenis vmbo van leerjaar 3 en 4 ontwikkelde ik een ontdekkingsplaat. Deze digitale ontdekkingsplaten vormen een venster naar het verleden. Aansprekend beeldmateriaal, boeiende filmpjes en interessante weetjes stimuleren leerlingen om de geschiedenis in te duiken en te onderzoeken.

Geschiedenis vmbo bovenbouw

admin No Comments

Voor Memo geschiedenis vmbo leerjaar 3 en 4 schreef ik verschillende hoofdstukken. In deze nieuwe editie van Memo is extra veel aandacht besteed aan de lees- en leerbaarheid van teksten en opdrachten. Op een uitdagende en heldere manier wordt de geschiedenis verteld. Zo weten leerlingen precies wat ze moeten leren.

Voorbeeldhoofdstuk

admin No Comments

Het voorbeeldhoofdstuk van Memo geschiedenis 3 vmbo kgt heb ik geschreven. Dit voorbeeldhoofdstuk is gemaakt om docenten een zo volledig mogelijk beeld te geven van de nieuwe, vierde editie van Memo voor de bovenbouw van het vmbo.

Ontdekkingsplaten

admin No Comments

Voor de geschiedenismethode Memo voor de onderbouw heb ik digitale ontdekkingsplaten bedacht en geschreven. Deze ontdekkingsplaten nemen leerlingen mee de geschiedenis in. Met prachtig gedetailleerde illustraties, veel animaties en leuke wetenswaardigheden wordt het verleden tastbaar. Zo beklijft de lesstof nog beter.

Geschiedenismethode

admin No Comments

Met Memo gaan leerlingen op avontuur door de geschiedenis. De helder opgebouwde methode biedt een optimale en zelfstandige leerroute. Door te kijken, te lezen en te doen, gaan verhalen leven. Ik schreef over de vroege middeleeuwen (havo en vwo), de zestiende eeuw (vmbo) en renaissance (vwo) voor leerjaar 1. Voor leerjaar 2 schreef ik over de zestiende eeuw (havo en vwo), staatsinrichting (vmbo) en een verdiepingsparagraaf over het Wilde Westen. Over de wereld buiten Europa (havo) en de Sovjet-Unie (havo en vwo) schreef ik voor leerjaar 3.