Scholen

Lessen bij tentoonstelling

admin No Comments

Bij de tentoonstelling In 2 werelden | Molukkers in Nederland ontwikkelde ik lesmateriaal voor groep 7/8 van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Doel van de lessen is dat leerlingen beseffen dat Nederlanders en Molukkers een gezamenlijke geschiedenis hebben.

Zorg en welzijn

admin No Comments

De hedendaagse mbo-student vraagt om meer visueel lesmateriaal. Materiaal dat aansluit bij de praktijk. Vandaar dat Stichting Consortium Beroepsonderwijs het initiatief heeft genomen om delen uit het curriculum te vertalen naar digitale leermodules. Ik schreef e-learning modules over diverse onderwerpen zoals palliatieve zorg, verpleegkundig rekenen, agressie en ethiek.