de hulpmotor

helpt bij het ontwikkel- en realisatietraject van educatieve uitgaven en projecten. Hiermee heeft zij ervaring als auteur, eindredacteur en projectleider bij musea en educatieve uitgeverijen. Van nieuwe ontwikkelingen geniet de hulpmotor, want dat geeft energie en die weet de hulpmotor om te zetten in concrete acties. Daarbij verdiept de hulpmotor zich grondig in de doelgroep.

Onderwijs van morgen

Op dit platform van Uitgeverij Malmberg staat van alles voor de docent van vandaag. Naast informatie over wat er speelt in het onderwijs vinden docenten er lessen die inspelen op gebeurtenissen in de actualiteit. De actualiteitslessen voor het vak geschiedenis ontwikkel ik met veel plezier.

Test Jezelf vragen

De online leeromgeving van de geschiedenismethode MeMo ondersteunt leerlingen die zichzelf willen toetsen met diverse hulpmiddelen. Een daarvan is Test Jezelf, een reeks gesloten vragen over de behandelde leerdoelen. De Test Jezelf is adaptief en voor de bovenbouw havo en vwo schrijf ik nu de test jezefvragen.

Bouwend Nederland

'De bouw maakt het' is een campagne van Bouwend Nederland om basisschoolleerlingen te laten ontdekken wat er allemaal gebeurt in de bouw en infra. Over de werkvormen die daarvoor geschikt zijn, geef ik advies.

de hulpmotor werkt voor:

Eerder de hulpmotor van:

Ik&Geld

Posted By Admin

Voor het lespakket Ik & Geld ontwikkelde ik een aantal lessen. Deze serie vertaalt op een activerende en aansprekende manier financiële kennis en vaardigheden naar de praktijk van jongeren. Door financiële educatie leren jongeren verstandig omgaan met geld. Zo zijn ze al jong financieel bewust en wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid.

mrt 5,2024No Comments

Stadsmakers

Posted By Admin

Voor dit thema schreef ik geschiedenislessen waarmee leerlingen onderzoeken welke ontwikkelingen steden door de eeuwen heen doormaakten. Zo kijken ze naar het ontstaan van de middeleeuwse stad en de groei van Amsterdam in de 17e eeuw. Met bronnen ontdekken ze oorzaken en gevolgen van deze stedengroei en onderzoeken ze verschillen en overeenkomsten tussen steden in […]

dec 21,2023No Comments

Skill your Future

Posted By Admin

Voor het vak Burgerschap in het voortgezet onderwijs schreef ik mee aan Skill your Future. Deze methode brengt samenhang, actualiteit én kennis over onderwerpen die nú spelen. Skilll your Future biedt meer dan 90 modulen die aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen, impact maken en hen voorbereidt op hun toekomst.

nov 7,2023No Comments

Kinderverkiezingen 2023

Posted By Admin

Het door mij geschreven thema De Kinderverkiezingen sluit aan bij de Tweede Kamerverkiezingen. In dit thema vormen kinderen hun mening over onderwerpen die zij belangrijk vinden zoals armoede en het klimaat. Ze debatteren over stellingen en stemmen op de politieke partij die het beste bij hen past. Dat doen ze 1 dag voor de echte […]

okt 23,2023No Comments

Oefen- en trainingsmogelijkheden

Posted By Admin

Met herhalingsvragen en tussentoetsen kunnen leerlingen beter nagaan of ze de lesstof voldoende beheersen. Voor Memo vmbo KGT en TH ontwikkelde ik herhalingsvragen en tussentoetsen.

sep 14,2023No Comments

Keti Koti

Posted By Admin

Met de Keti Koti lessen die ik geschreven heb voor het basisonderwijs, gaat deze historische dag leven. Het is een dag van herdenken en vieren. Een dag waarop de waarden van vrijheid en gelijkheid extra aandacht verdienen. Leerlingen verdiepen zich in de gedeelde geschiedenis en cultuur. Ze dansen, verdiepen zich in feestkleding die gedragen wordt […]

jun 5,2023No Comments

Lessen bij tentoonstelling

Posted By Admin

Bij de tentoonstelling In 2 werelden | Molukkers in Nederland ontwikkelde ik lesmateriaal voor groep 7/8 van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Doel van de lessen is dat leerlingen beseffen dat Nederlanders en Molukkers een gezamenlijke geschiedenis hebben.

sep 5,2022No Comments

Onderzoek

Posted By Admin

Af en toe doe ik onderzoek voor een educatieve uitgeverij. Zo heb ik onderzoek gedaan naar de aantrekkelijkheid van materiaal voor leerlingen van het basisonderwijs. Ik ga met hen in gesprek en vraag de leerlingen om verschillende concepten te beoordelen.

mei 12,2022No Comments

Geschiedenis onderbouw vmbo bk

Posted By Admin

Voor de nieuwe editie van Memo bk heb ik de leer- en leesbaarheid van de teksten verbeterd en de stof uitdagender gemaakt. Leerlingen worden nu geholpen met begrijpend lezen door ‘taalgericht vakonderwijs’. Verder ontwikkelde ik verwerkings- en samenvattende opdrachten en een heldere afsluiting.

jan 19,2022No Comments

De kracht van de lach

Posted By Admin

Voor CliniClowns ontwikkelde ik lessen waarmee kinderen hun eigen negatieve emoties leren ombuigen naar positieve gevoelens. Ook krijgen ze handvaten hoe ze anderen daarbij kunnen helpen. Zo ontdekken ze de kracht van de lach en worden zelf ook een beetje CliniClown. 

dec 21,2021No Comments

Nieuw Nederlands Junior Lezen

Posted By Admin

Nieuw Nederlands Junior is dé methode met samenhang tussen taal, spelling en lezen. Met veel rijke teksten want dat zet kinderen aan het denken en maakt nieuwsgierig. Met rijke taal ontstaan interessante gesprekken en komt woordenschatuitbreiding ‘vanzelf’. Ik schreef lessen en toetsen voor groep 4 t/m 8.

nov 22,2021No Comments

Tutor | Welzijn

Posted By Admin

Voor Pearson ontwikkelde ik digitaal lesmateriaal dat aansluit bij de beroepspraktijk van de mbo student Maatschappelijke Zorg, Pedagogisch Werk en Sociaal Werk. De leermodules bevatten video, tekst en interactieve opdrachten. Ik schreef over diverse onderwerpen zoals: socialisatie, instructie geven, hygiëne & huishouden, bewegen en gesprekstechniek.

aug 30,2021No Comments

Tijdsbeelden op de tijdlijn

Posted By Admin

Printbladen die bestaan uit tekst en beeld maken de chronologie en verbanden tussen de verschillende thema’s van Blink Wereld Geïntegreerd zichtbaar. Aan de hand van deze beelden bespreekt de leerkracht ontwikkelingen, chronologie of verbanden tussen gebeurtenissen in de geschiedenis. Door de tijdsbeelden vervolgens op de tijdlijn te hangen, plaatsen ze gebeurtenissen letterlijk in de tijd. 

jul 12,2021No Comments

Filmlessen

Posted By Admin

Kinderen vergroten hun kennis over de wereld en delen hun gedachten en emoties rond verschillende thema’s met de filmlessen bij Blink Wereld. Ik ontwikkelde verschillende filmlessen, bijvoorbeeld over Nettiquette en de documentaires Rauw en Tien.

mei 26,2021No Comments

De herijkte canon

Posted By Admin

In het lesmateriaal van Blink verwerkte ik de herijkte canon. Ons beeld van de geschiedenis verandert door nieuwe bronnen, inzichten of perspectieven. In de herijkte canon is meer ruimte voor diversiteit. Denk daarbij niet alleen aan de man-vrouwverhouding, maar ook aan ras of etniciteit en de balans tussen elite en het ‘gewone volk’.

feb 23,2021No Comments

Keuzeopdrachten geschiedenis bovenbouw

Posted By Admin

Voor de nieuwe editie van Memo, geschiedenis voor vmbo bovenbouw kgt, ontwikkelde ik keuzeopdrachten. Met deze opdrachten ontstaat de mogelijkheid om leerstof te differentiëren naar belangstelling. Speel je graag een spel? Ben je creatief of onderzoek je graag? Met de keuzeopdrachten kunnen leerlingen stof herhalen of verdiepen in een werkvorm die hen aanspreekt. 

dec 17,2020No Comments

Werken in de waterbouw

Posted By Admin

Dienstverleners in de waterbouw willen graag plaats- en tijdonafhankelijk leren. Dat kan via e-learning. Ik heb meegeholpen met de ontwikkeling van een module over landwin- en ophogingsprojecten en de daarbij behorende milieuaspecten. Het didactiseren van het online leren nam ik voor mijn rekening.

nov 2,2020No Comments

Zorg en welzijn

Posted By Admin

De hedendaagse mbo-student vraagt om meer visueel lesmateriaal. Materiaal dat aansluit bij de praktijk. Vandaar dat Stichting Consortium Beroepsonderwijs het initiatief heeft genomen om delen uit het curriculum te vertalen naar digitale leermodules. Ik schreef e-learning modules over diverse onderwerpen zoals palliatieve zorg, verpleegkundig rekenen, agressie en ethiek.

mei 18,2020No Comments

Oorlog-stories

Posted By Admin

Edith was een Joods meisje dat zonder ouders moest onderduiken en de Tweede Wereldoorlog overleefde. Over haar belevenissen tijdens de oorlog schreef ze later een boek: Het verhaal van Edith. Haar verhaal is online op het Zapp Instagram en YouTube-kanaal te zien via ‘Oorlog-stories‘. Ik heb het verhaal van Edith verwerkt in het projectthema De verhalenkoffer.

apr 8,2020No Comments

Basiscursus crisisbeheersing

Posted By Admin

Voor het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland ontwikkelde ik een online cursus over crisisbeheersing. Nieuwe medewerkers volgen deze e-learning voordat ze deelnemen aan de fysieke cursusdag. Op deze manier krijgen ze kennis van crises die het waterschap kunnen treffen en welke rollen er zijn binnen crisisteams.

okt 8,2019No Comments

Een werkstuk schrijven

Posted By Admin

Hoe weet je nou waar je de juiste informatie vindt voor je werkstuk? En hoe schrijf je de gevonden informatie in je eigen woorden op? Veel kinderen vinden dat lastig. Daarom ontwikkelde ik lessen over het schrijven van een werkstuk. Zo leren kinderen informatie vinden, beoordelen op bruikbaarheid en verwerken in een werkstuk.

jan 15,2019No Comments

Memo onderbouw vmbo

Posted By Admin

Memo verwondert, verheldert en verrijkt. Leerlingen duiken in het verleden en ontwikkelen hun kennis en historische vaardigheden. In Memo is veel aandacht voor de geschiedenis van landen en gebieden buiten Europa. Daarmee biedt de methode een breder perspectief op het verleden. Ik was mede-auteur van de kgt en th editie voor leerjaar 1 en 2.

dec 18,2018No Comments
kinderrechten

Digitale Kinderrechten

Posted By Admin

Voor basisschoolleerlingen zijn internet en digitale media vanzelfsprekend. Maar hoe handig kinderen ook zijn, mediawijsheid doen ze niet als vanzelf op. En van hun kinderrechten in de online wereld, zijn ze veelal niet op de hoogte. In opdracht van Stichting FutureNL en Unicef ontwikkelde ik het project Rights Now! voor groep 7 en 8.

aug 30,2018No Comments
waterbouw

Werken in de waterbouw

Posted By Admin

Dienstverleners in de waterbouw willen graag plaats- en tijdonafhankelijk leren. Dat kan via e-learning. Voor de Vereniging van Waterbouwers heb ik meegewerkt aan verschillende modulen. Bijvoorbeeld over de belangrijkste werktuigen in de waterbouw en over projectvoorbereiding. Het didactiseren van het online leren nam ik voor mijn rekening.

aug 30,2018No Comments
spreekbeurt

Een spreekbeurt geven

Posted By Admin

Een spreekbeurt geven is spannend. Want, wat maakt een verhaal boeiend? Hoe snel moet je praten? Hoe begint en eindigt je spreekbeurt? In afwisselende lessen gaan kinderen hiermee aan de slag. Ik ontwikkelde het concept en schreef de lessen. Dit materiaal is geschikt voor groep 5/6 en won de Timmie Award ‘New Kid’ 2018!  

mrt 15,2018No Comments
kinderverkiezingen poster mening

De Kinderverkiezingen

Posted By Admin

Het door mij geschreven thema De Kinderverkiezingen sluit aan bij gemeenteraads-, provinciale-, landelijke- en Europese verkiezingen. In dit thema vormen kinderen hun mening over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Zoals het milieu, armoede en buitenspelen. Ze debatteren over stellingen en doen de Kinderstemwijzer. Ten slotte stemmen ze op de politieke partij die het beste bij hen past.

feb 22,2018No Comments
wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie geïntegreerd

Posted By Admin

Wereldoriëntatie geïntegreerd biedt op een onderzoekende en ontdekkende manier een thematisch en geïntegreerd pakket voor wereldoriëntatie. Kinderen krijgen de ruimte om te werken met eigen onderzoeksvragen, passend bij hun interesses. Zo ontdekken en ontwikkelen ze hun talenten. Van een aantal thema’s was ik eindredacteur a.i..

aug 29,2017No Comments

Staatsinrichting

Posted By Admin

Veel eindexamenleerlingen vinden staatsinrichting een lastig onderwerp. Ik ontwikkelde online lessen met veel animaties en oefenopdrachten. Zo kunnen eindexamenkandidaten extra oefenen en een toets over staatsinrichting met meer vertrouwen tegemoet zien.

aug 15,2017No Comments
mbo studiecoach

Leergang Studiecoach

Posted By Admin

In het mbo geldt het toelatingsrecht. Dat betekent dat iedereen met de juiste vooropleiding wordt toegelaten aan de mbo-opleiding van hun keuze. Met de leergang Studiecoach kunnen docenten zich ontwikkelen tot een professionele coach zodat ze mbo-studenten beter kunnen begeleiden en laten doorstromen. Deze leergang heb ik ontworpen en geschreven.    

jul 18,2017No Comments
De verhalenkoffer

De verhalenkoffer ’40-’45

Posted By Admin

Met de door mij geschreven lessenreeks De verhalenkoffer ’40-’45 onderzoeken basisschoolleerlingen belevenissen van onbekende Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens schrijven de leerlingen een verhaal over een zelfgekozen persoon. Op deze manier ontdekken ze dat je vanuit verschillende personages naar dezelfde gebeurtenis kunt kijken en dat dit voor iedereen anders kan zijn.

mrt 25,2017No Comments

Rollen in de BPV

Posted By Admin

Een belangrijk deel van een mbo-opleiding bestaat uit werken en leren in de praktijk, de beroepspraktijkvorming (BPV). Met de onlinecursus ‘Rollen in de BPV’ bereiden praktijkopleiders zich voor op het begeleiden van mbo-stagiairs. Deze cursus is ook geschikt voor praktijkexaminatoren. Zodat zij goed voorbereid het afsluitende praktijkexamen afnemen. De teksten van deze cursus schreef ik.

mrt 17,2017No Comments
1001 biografien

1001 Biografieën

Posted By Admin

In het boek 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw zijn de levens van beroemde en onbekende vrouwen in kaart gebracht. Voor de biografieën van Maria Margaretha van Rees, een ‘vergeten’ kunstenares en Marie Faddegon, kledingontwerpster, verzamelde ik informatie en schreef vervolgens hun lemma. Dit boek is verschenen onder redactie van dr. Els Kloek.

jan 30,2017No Comments
e-learning

e-learning

Posted By Admin

Voor een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in e-learning, didactiseerde ik een e-learningmodule. Deze online module borgt kennis en zorgt voor een efficiënte kennisoverdracht. Zodat nieuwe medewerkers en stagiairs snel en doelmatig de kennis die bij hun vak hoort vergaren.

dec 12,2016No Comments
Blink wereld geschiedenis

Blink Wereld – geschiedenis

Posted By Admin

Via panels en enquêtes is Blink Educatie continu in gesprek met leerkrachten en leerlingen. Als eindredacteur van de digitale methode Blink Wereld geschiedenis zorgde ik dat deze waardevolle feedback, ideeën en tips werden verwerkt. Met afwisselende lessen blijven we de nieuwsgierigheid van leerlingen prikkelen.

nov 10,2016No Comments

Loopbaan en burgerschap

Posted By Admin

Als eindredacteur a.i. werkte ik mee aan de methode Loopbaan en burgerschap van MK publishing. Met deze methode bereiden mbo studenten zich voor op hun loopbaan en deelname aan de maatschappij. De student krijgt inzicht in zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven.

sep 20,2016No Comments
jubileumboek

Jubileumboek

Posted By Admin

Voor het vijftigjarig bestaan van Dirksen Opleidingen schreef ik een jubileumboek. In dit boek staan maatschappelijke en technische ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar in relatie tot Dirksen Opleidingen beschreven. Verder staat het boek vol leuke technische weetjes en kun je experimenteren met micro-bliksem!  

feb 25,2016No Comments
ontdekkingsplaten

Ontdekkingsplaten

Posted By Admin

Bij elk hoofdstuk van Memo geschiedenis vmbo van leerjaar 3 en 4 ontwikkelde ik een ontdekkingsplaat. Deze digitale ontdekkingsplaten vormen een venster naar het verleden. Aansprekend beeldmateriaal, boeiende filmpjes en interessante weetjes stimuleren leerlingen om de geschiedenis in te duiken en te onderzoeken.

feb 24,2016No Comments

Muziekmethode

Posted By Admin

Kazoo is een nieuwe digibordmethode muziek voor het basisonderwijs waaraan ik meewerkte. In samenwerking met het Koninklijk Concertgebouw krijgen kinderen wekelijks een sprankelende muziekles met aansprekende artiesten en musici. Muziek beleven en ervaren. Dat is het uitgangspunt van Kazoo.

feb 14,2016No Comments

Geschiedenis vmbo bovenbouw

Posted By Admin

Voor Memo geschiedenis vmbo leerjaar 3 en 4 schreef ik verschillende hoofdstukken. In deze nieuwe editie van Memo is extra veel aandacht besteed aan de lees- en leerbaarheid van teksten en opdrachten. Op een uitdagende en heldere manier wordt de geschiedenis verteld. Zo weten leerlingen precies wat ze moeten leren.

feb 6,2016No Comments

Voorbeeldhoofdstuk

Posted By Admin

Het voorbeeldhoofdstuk van Memo geschiedenis 3 vmbo kgt heb ik geschreven. Dit voorbeeldhoofdstuk is gemaakt om docenten een zo volledig mogelijk beeld te geven van de nieuwe, vierde editie van Memo voor de bovenbouw van het vmbo.

dec 8,2015No Comments

Tuinieren in je buurt

Posted By Admin

Samen met Peter Kouwenhoven maakte ik het boek Buurttuinieren. Met Buurttuinieren wordt het eenvoudiger om je buurt groener te maken met aantrekkelijke tuintjes of spannende speelnatuur. Tuinieren in je buurt maakt je vrolijk, vergroot je vriendenkring en geeft kleurrijke bloemen, verse groente en fruit uit eigen buurt.

dec 2,2015No Comments

Ontdekkingsplaten

Posted By Admin

Voor de geschiedenismethode Memo voor de onderbouw heb ik digitale ontdekkingsplaten bedacht en geschreven. Deze ontdekkingsplaten nemen leerlingen mee de geschiedenis in. Met prachtig gedetailleerde illustraties, veel animaties en leuke wetenswaardigheden wordt het verleden tastbaar. Zo beklijft de lesstof nog beter.

nov 5,2015No Comments

Geschiedenismethode

Posted By Admin

Met Memo gaan leerlingen op avontuur door de geschiedenis. De helder opgebouwde methode biedt een optimale en zelfstandige leerroute. Door te kijken, te lezen en te doen, gaan verhalen leven. Ik schreef over de vroege middeleeuwen (havo en vwo), de zestiende eeuw (vmbo) en renaissance (vwo) voor leerjaar 1. Voor leerjaar 2 schreef ik over de zestiende […]

aug 31,2015No Comments

Toegang Technische Gebouwen

Posted By Admin

Mensen die werkzaamheden gaan verrichten in technische gebouwen van KPN moeten het certificaat Toegang Technische Gebouwen halen. In opdracht van Dirksen Bedrijfsopleidingen ontwikkelde ik het lesmateriaal en het certificeringstraject voor deze webbased training.

aug 30,2015No Comments

T. rex onderzoekslab

Posted By Admin

Het projectthema T. rex onderzoekslab is samen met museum Naturalis gemaakt. Onderzoeker Anne Schulp roept de hulp in van basisschoolleerlingen: zij mogen een goede, wetenschappelijke vraag insturen. Anne kiest een vraag uit om echt te gaan onderzoeken! Ik was eindredacteur van dit projectthema.

aug 29,2015No Comments

Natuurboek voor grote mensen en kinderen

Posted By Admin

Voor de KNNV Uitgeverij bedacht ik een concept voor een natuurboekenreeks. Samen met Peter Kouwenhoven schreef ik het boek Wildplukken, de alternatieve fruittuin. Een heerlijk boek voor grote mensen en kinderen die graag buiten spelen en van fruit houden! Dit boek kreeg onder andere aandacht in het NRC en een nominatie voor de Jan Wolkers […]

aug 28,2014No Comments

Technasium

Posted By Admin

Met de vormgeversassociatie werkte ik als educatief auteur mee aan Makers van Gelderland, een opdracht van de Provincie Gelderland. We ontwikkelden een pilot over de maakindustrie voor het Technasium Ulenhofcollege.

aug 26,2014No Comments

Asbestos awareness

Posted By Admin

Voor van de poel | m.a.r.c. ontwikkelde ik het concept van de digitale cursus Asbestos awareness. De cursist bepaalt vanuit welke insteek hij aan de cursus begint: de praktijk, de theorie of (voor)kennis meten. De vele praktijkvoorbeelden verhogen het leerrendement.

aug 18,2014No Comments

Tuinieren in de Moestuin

Posted By Admin

Samen met Bellefleur produkties ontwikkelde ik voor de LOI het concept en de inhoud van de cursus: Tuinieren in de Moestuin. Een cursus met veel praktische uitleg, tips en uiteraard smakelijke recepten om de oogst te verwerken.

aug 30,2013No Comments

Maandag meubels

Posted By Admin

Maandag meubels ontwerpt producten met een glimlach voor binnen en buiten. Voor Maandag meubels schrijf ik persberichten, nieuwsbrieven en websiteteksten. Zo verschijnt Maandag meubels door free publicity regelmatig in tijdschriften en kranten.

aug 15,2013No Comments

Stedelijk Museum Zwolle

Posted By Admin

Bij de tentoonstelling De millenniumdoelen in de geschiedenis van Zwolle is een magazine verschenen waarvan ik de eindredactie verzorgde. Aan de hand van de millenniumdoelen wordt teruggekeken naar het verleden en ontstaat een interessante kijk op de geschiedenis van Zwolle.

jul 14,2013No Comments

Memo onderbouw

Posted By Admin

Bij Memo, een geschiedenismethode van uitgeverij Malmberg, ontwikkelde ik voor het eerste leerjaar van het vmbo volledig vernieuwde eindtoetsen, voorzien van een toetsmatrijs volgens de taxonomie van Bloom.

jun 1,2013No Comments

Gamma

Posted By Admin

GaMMa, de methode Mens en Maatschappij van uitgeverij Malmberg staat voor actief, zelfstandig en in samenwerking leren. Voor deze methode werkte ik als eindredacteur van de online elementen zoals: vaardigheidstrainingen, boekvervangende computer- en herhalingslessen, verdiepingsstof, advies- en eindtoetsen.

sep 25,2012No Comments

Pabo methodesites

Posted By Admin

ThiemeMeulenhoff biedt bij haar methodes voor het hoger pedagogisch onderwijs websites aan met extra artikelen, films en interessante achtergrondinformatie. De redactie en publicatie van deze sites heb ik verzorgd.

aug 31,2012No Comments

Argus Clou

Posted By Admin

Als projectleider van de handleiding en toetsen van Argus Clou, een nieuwe geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek methode voor het basisonderwijs, stuurde ik auteurs, eindredacteuren en beeldredacteuren aan. Het bewaken van planning en budgetten hoorde ook bij mijn taken.

aug 30,2012No Comments

Memo bovenbouw

Posted By Admin

Voor de methode Memo, geschiedenis voor vmbo bovenbouw, van uitgeverij Malmberg schreef ik de hoofdstukken De sociale zekerheid en de verzorgingsstaat, Nederland 1900-1914 en Staatsinrichting van Nederland. (Derde editie.)    

mrt 25,2012No Comments

Nationaal Historisch Museum

Posted By Admin

Voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs heb ik lesmateriaal voor x was hier jr. ontwikkeld. Met x was hier jr. markeren scholieren historische plaatsen in hun buurt en verzamelen informatie over de locatie. Online delen ze de geschiedenis met anderen.

aug 15,2011No Comments

Oral history

Posted By Admin

IJsselkring Doetinchem heeft een boek uitgegeven over de wijk De Hoop. Daarin staan verhalen over het leven in deze wijk. Een diverse groep bewoners is geïnterviewd. Van dit oral history project was ik de eindredacteur.

aug 14,2011No Comments